SSO (Single Sign-On) Nedir ?

Türkçe'ye "Tek Oturum Açma" olarak tercüme edilebilen SSO yani single sign-on, birbiriyle ilişkili fakat birbirinden bağımsız uygulamak için kullanılabilen çoklu erişim kontrolüdür. SSO tek bir kullanıcı »